Description

Inšpiratívny večer s filmom Cesta Psychonauta: Do vedomia Stanislava Grofa a diskusia so psychológom a známym slovenským odborníkom na využitie psychedelík v psychoterapii Jaroslavom Farkašom.

 

Cesta Psychonauta: Do vedomia Stanislava Grofa / Susan Hess / USA 2020 / 86 min
Film rozpráva o živote a diele jedného z najvýznamnejších priekopníkov psychedelickej terapie, ktorý stojí spoločne so svojou zosnulou ženou Christinou aj za zrodom holotropného dýchania a transpersonálnej psychológie. Stanislavovo mnohoročné skúmanie liečebnej sily zmenených stavov vedomia posúva vnímanie ľudského psyché nielen za hranice Freudovského individuálneho nevedomia, ale aj za Jungovo poňatie kolektívneho nevedomia až k úrovniam tzv. „kozmického vedomia“. Toto poňatie spoločne s technikami zmenených stavov vedomia, ktoré vo svojej praxi už po desaťročia Grof používa, mnohým ľuďom hlboko ovplyvnilo život.

Film bude premietaný v originálnom znení s českými titulkami.

Trailer – The Way of Psychonaut:
https://www.youtube.com/watch?v=1TbzwjofpnY

Mgr. Jaroslav Farkaš
Vyštudoval psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (2010) a v súčasnosti pomáha klientom v osobnostnom rozvoji. Už viac ako dve dekády sa zaujíma o psychedelické látky, zmenené stavy vedomia a ich terapeutický a sebarozvojový potenciál. Je absolventom dlhodobého výcviku v biodynamickej body-psychoterapii (hlbinný na telo orientovaný prístup). Vo svojej práci s klientmi sa tiež inšpiruje poznatkami psychoanalýzy, transpersonálnej psychológie, postmoderných konštruktivistických prístupov a neurobiológie. Je zakladateľom a riaditeľom Psychonaut Academy a pôsobí ako jeden z vyučujúcich v rámci univerzitného kurzu “Experimentální psychofarmakologie, současný výzkum psychedelik a psychedelická psychoterapie” na 3. lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Je tiež spoluzakladateľom a členom Českej psychedelickej spoločnosti, kde v rokoch 2016 – 2020 pôsobil i vo vedení organizácie. V minulosti pôsobil ako psychológ v detských domovoch, v centre podpory profesionálnych rodín, vyskúšal si tiež prácu v duchu filozofie harm-reduction s užívateľmi drog v kontaktnom centre a spoluinicioval vznik Psychedelickej kliniky Psyon v Prahe.
Viac o hosťovi na: www.celostnypristup.sk

TEDx Talks – Jaroslav Farkaš:
https://www.youtube.com/watch?v=W3Sp5Kn5ZpU

Vstupné : 14,-€
 

Vstupenky a rezervácie : info@bluenote.sk

Line Up